ayudas energia limpia

CombustiblesNoticiasServicios en el Area de BiomasaSoluciones de Biomasa

¿Coneixes les ajudes per a projectes singulars d’energia neta?

Ajuts per a projectes singulars locals d’energia neta a municipis de menys de 5000 habitants amb finançament NGEU (Programa DUS 5000).

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança les bases reguladores mitjançant el Reial decret que regula la concessió directa d’ajuts per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta a municipis de repte demogràfic, anomenat Programa DUS 500.  

Els municipis de repte demogràfic són aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants. A efectes informatius, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) publicarà el llistat dels municipis on podran dur-se a terme les inversions subvencionables. 

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació de l’habitatge i regeneració urbana, Inversió 4 Programa de regeneració i repte demogràfic. 

Poden ser beneficiàries dels ajuts les següents entitats, sempre que duguin a terme projectes singulars locals d’energia neta: 

  • Entitats locals; 
  • Qualsevol entitat local o supralocal legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia; 
  • Organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculades a les entitats locals territorials que tinguin com a funció la gestió directa dels serveis públics locals sense que desenvolupin cap activitat econòmica; 
  • CCAA uniprovincials i foral de Navarra. 

Els projectes subvencionables seran projectes singulars locals d’energia neta: millora de l’eficiència energètica d’edificis i infraestructures, desplegament de generació renovable o impuls de la mobilitat sostenible.  

Els projectes es consideren “projectes singulars locals d’energia neta” si tenen com a objectiu el desenvolupament d’una o diverses de les següents mesures (consultar l’Annex I del Reial decret per a més informació): 

  • Mesura 1. Reducció de la demanda i consum energètic en edificis i infraestructures públiques; 
  • Mesura 2. Instal·lacions de generació elèctrica renovable per l’autoconsum; 
  • Mesura 3. Instal·lacions de generació tèrmica renovable i xarxes de calor i/o fred; 
  • Mesura 4. Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficient i intel·ligent, Smart Rural i TIC; 
  • Mesura 5. Mobilitat Sostenible. 

L’ajut màxim per municipi és de 5M €.  

Pressupost total: 75M €

Pressupost total actualitzat a 16.11.2021:  325M €

Pressupost per Catalunya: 8.673.750€ 

Data límit: 05/11/2021 – 05/11/2022

Fuente: gencat.cat

ERBIA ENERGY | ESPECIALISTA EN SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Somos una empresa de especialistas con una gran experiencia en el sector, el socio competente y eficiente que requiere la tecnología de su equipo, ya sea de hogar o industrial.

La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo. Nos implicamos al 100% en sus proyectos para dar la mejor solución a sus necesidades.

Nuestra amplia experiencia y excelencia profesional nos permiten poder asesorarle en todo momento y con detalle sobre su proyecto.

Como empresa especializada en el sector de calefacción y climatización, contamos con grandes especialistas, lo que nos permite recomendarles siempre la tecnología más moderna y avanzada para sus instalaciones.

Summary
¿Coneixes les ajudes per a projectes singulars d'energia neta?
Article Name
¿Coneixes les ajudes per a projectes singulars d'energia neta?
Description
¿Coneixes les ajudes per a projectes singulars d'energia neta?
Author
Publisher Name
ERBIA ENERGY
Publisher Logo
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?