ajuts energies renovables

Noticias

Ajuts a inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

Finalitat:

L’objecte d’aquest ajut és promoure actuacions d’eficiència energètica en explotacions agràries i l’aprofitament energètic de subproductes ramaders i biomassa agrícola, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Adreçat a:

 • Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions agràries.
 • Inversions col·lectives (mínim 5 titulars d’explotació agrària):
  • Agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia
  • Organització o associació de productors reconeguda
 • Consorcis o altres formes de col·laboració pública-privada (ús en comú d’explotacions agràries)

Requisits:

 • Ser titular d’explotació agrària; agrupació de mínim 5 titulars d’explotació; organització o associació de productors reconeguda; i consorcis o altres publicoprivats amb actuacions d’ús en comú que beneficiïn 5 explotacions agràries
 • Condicions de reducció de consum, estalvi, eficiència, en funció de l’actuació. Així com el compliment de normativa específica aplicable a cada actuació
 • No tenir deutes pendents amb les administracions
 • No ser empresa en crisi, excepte que ho passessin a ser durant 1/1/2020 a 30/6/2021
 • Remetre la informació i declaracions requerides
 • Dur una comptabilitat específica per les actuacions subvencionades
 • Contribuir als objectius de sobirania digital i autonomia estratègica
 • Complir amb les obligacions en matèria d’ocupació a territori nacional: domicili fiscal i centre operatiu; prestació d’activitats; creació i manteniment de llocs de treball
 • Mantenir l’ús de les inversions cinc anys
 • Garantir el compliment del principi de “no causar dany significatiu al medi ambient”

Pressupost assignat a Catalunya: 903.617,82 euros

Font: gencat.cat

Summary
Ajuts a inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola
Article Name
Ajuts a inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola
Description
Ajuts a inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola
Author
Publisher Name
ERBIA ENERGY
Publisher Logo
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?